Мөргөөлийн хуваарь

Эрхэм хүндэт сүмүүд, бид удахгүй болох үйлчилгээний хуваарийг танд зарлаж байна

Бямба, 17:00 — Бүх шөнийн вигил

Ням, 09:00 — Тэнгэрлэг Ес